< dikoo.nl

Pomagamy również w załatwieniu:

Algemene heffingskorting - Rozłąkowe

Algemene heffingskorting, potocznie znana rozłąkowym, to ulga podatkowa, pozwalająca na otrzymanie dodatkowych pieniędzy dla partnera fiskalnego, w przypadku, gdy poprzez rozliczenie indywidualne nie uda się odzyskać całości kwoty zaliczki odprowadzonej na poczet podatku.Zorgtoeslag

Pracując w Holandii masz obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Z naszą pomocą możesz ubiegać się o uzyskanie dodatku do ubezpieczenia - Zorgtoeslag. Dodatek ten służy pokryciu części kosztów ponoszonych na ubezpieczenie zdrowotne. Aby otrzymać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego należy spełnić kilka warunków. Głównym warunkiem jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pełnoletność osoby, ubiegającej się o ten dodatek.Kinderbijslag - zasiłek rodzinny

Jest odpowiednikiem zasiłku rodzinnego w Polsce. O zasiłek rodzinny mogą wnioskować wszystkie osoby, mające zatrudnienie na terenie Holandii, pod warunkiem, że pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest posiadanie i utrzymywanie dzieci w wieku do 18 lat zarówno biologicznych, adoptowanych lub przysposobionych. W tym celu należy wykazać, iż osoba wnioskująca rzeczywiści ponosi koszty utrzymania tych dzieci.Oraz inne ulgi i dokumenty potrzebne w życiu codziennym.