< dikoo.nl

Aby rozpocząć procedurę zwrotu podatku, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

- Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

- Formularz „Jaaropgave” od wszystkich pracodawców;

-Twój BSN/SOFI numer ( BSN/SOFI ) - numer ubezpieczenia społecznegoFormularz Jaaropgave - jest wystawiany przez Twojego pracodawcę. Zawiera informację na temat Twojego wynagrodzenia i uiszczonego podatku. Pracodawca powinien Ci go przekazać po zakończeniu roku podatkowego, nie później jednak niż 31 stycznia.